شهر گرافیک عکاسی لوازم و تجهیزات عکاسی دوربین عکاسی بنا بر گزاش ها ؛ نیکون D850 ، نسخه ای کوچکتراز مدل D5 خواهد بود
کد :4029
انتشار: ۱۴ مرداد
72 بازدید
چاپ :4029
بالای صفحه